Przedszkole Małych Odkrywców

studium_logo

zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie dla przedszkoli, pod nazwą

Przedszkole Małych Odkrywców

Konkurs przeprowadzony zostanie w okresie od 17 września 2018 r. do 17 lutego 2019 r. Przedszkola, które wykonają zadania przewidziane regulaminem konkursu, otrzymają certyfikaty „Przedszkole Małych Odkrywcóworaz zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Regulamin konkursu:

Celem konkursu jest rozbudzanie ciekawości świata i chęci aktywnego poznawania przyrody, rozwijanie wrażliwości przyrodniczej i ekologicznej, kształtowanie umiejętności prawidłowego prowadzenia eksperymentów i obserwacji oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród przedszkolaków.

Warunkiem do otrzymania certyfikatu „Przedszkole Małych Odkrywców” jest uzyskanie co najmniej 80% punktów za 6 spośród 10 zadań. W skład jury wchodzą przedstawiciele organizatora konkursu.

Zadania konkursu:

 1. Zorganizowanie konkursu plastycznego –Dziecko w świecie przyrody”, w formie dowolnej pracy plastycznej/technicznej. Ocena na podstawie sprawozdania, zdjęć, prac plastycznych przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 2. Zorganizowanie zajęć z zakresu edukacji ekologicznej. Ocena na podstawie sprawozdania i dokumentacji multimedialnej.
 3. Prowadzenie cyklicznej gazetki ściennej „Przedszkole Małych Odkrywców”, która będzie informowała o akcjach ekologicznych, projektach, doświadczeniach. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotografii gazetek przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 4. Zorganizowanie przez nauczyciela akcji sprzątania świata. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 5. Zorganizowanie przyrodniczego projektu badawczego (w oparciu o propozycje zawarte w prezentacji). Ocena na podstawie sprawozdania i zdjęć przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 6. Przeprowadzenie konkursu plastycznego zgodnego z ideą upcykling. Ocena na podstawie sprawozdania oraz 3 prac plastycznych wyłonionych przez jury przedszkolne, przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 7. Organizacja zbiórek surowców wtórnych (co najmniej 3 rodzajów). Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji z przebiegu wystawy przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 8. Zorganizowanie rodzinnych zajęć przyrodniczych (zakres tematyki dowolny ). Ocena na podstawie sprawozdania i dokumentacji multimedialnej przesłanej do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 9. Przeprowadzenie zajęć plastycznych „Coś z niczego”, których celem będzie nadawanie starym rzeczom nowych zastosowań. Ocena na podstawie sprawozdania oraz fotorelacji przesłanych do jury konkursu poprzez stronę internetową.
 10. Zgłoszenie swoich przedstawicieli do udziału w kursie „Eksperymentuj, doświadczaj, odkrywaj – edukacja przyrodnicza dla przedszkolaków” który w okresie od 17.09.2018 r. do 09.11.2018 r., przeprowadzi w formie e-learning Studium Prawa Europejskiego w Warszawie. (zadanie obowiązkowe)

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 31 października 2018 r.

 1. Prace konkursowe zwieńczą zbiorcze informacje przedszkoli o przebiegu prac konkursowych i uzyskanych efektach. Informację (na wzorze dostarczonym przez jury), opracowują wspólnie pracownicy oraz dyrektorzy przedszkoli.
 2. Informacje o przedsięwzięciach w ramach konkursu, wraz z informacją o innych przedsięwzięciach podjętych przez przedszkole należy przesyłać do jury wyłącznie poprzez stronę konkursy.spe.edu.pl sukcesywnie do dnia 31 grudnia 2018 r.
 3. Adres jury konkursu Przedszkole Małych Odkrywców Al. Jerozolimskie 133/53, 02-304 Warszawa., e-mail: sekretariat@przedszkole-odkrywcow.pl

 

Prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych zastrzeżone!